Zlostavljačima životinja od danas kazne do 1.000 eura! Prijavite ih…

Danas su stupile na snagu zakonske izmjene prema kojima su pooštrene kazne za zlostavljanje životinja. Zlostavljači će ubuduće biti kažnjavani od 200 do 1.000 eura, umjesto dosadašnjih 20 do 100 eura.

Iz Udruge Prijatelji životinja pojašnjavaju kako će se kaznom od 200 do 1.000 eura kazniti osoba koja “bez nadzora i neoprezno drži životinje koje mogu ozlijediti ili ugroziti građane ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način loše s njima postupa”.

Iz spomenute udruge izražavaju uvjerenje kako će kazne djelovati preventivno, što je posebno važno jer zlostavljači životinja često postanu zlostavljači ljudi.

Uglavnom, građani mogu odmah pozvati policiju kada svjedoče zlostavljanju i maltretiranju životinja na javnome mjestu, a policija pritom jedina ima ovlasti zaustaviti loše postupanje prema životinjama i poduzeti mjere za sankcioniranje prekršitelja.