Znate li da VSŽ ima procjenu rizika od katastrofalnog potresa? Ovaj dokument procjenjuje maksimalan intenzitet mogućeg potresa

Potresi na području Banovine, od danas su i službeno od strane Vlade RH proglašeni katastrofom! Ovaj nemili događaj koji će Hrvatska osjetiti još godinama, pokazao je veliko srce hrvatskog naroda, ali i manjkavosti sustava. Te manjkavosti sustava dovele su do takve razine da se svi ovih dana zapitamo ima li Republika Hrvatska ikakve strateško-planske dokumente kojima se predviđaju katastrofe, odnosno kojima se planiraju odgovarajuće akcije nakon istih? Ne da ih Hrvatska ima, već ih ima i Vukovarsko-srijemska županija!

Premda većina stručnjaka upravo područje naše županije te Baranje označava kao najsigurnije po pitanju mogućnosti katastrofalnih potresa, minimalna mogućnost takvog ishoda ipak postoji.

Naime, Županijska skupština ne tako davno, 24. listopada 2019. godine, usvojila je dokument pod nazivom „Procjene rizika od velikih nesreća za područje VSŽ“ u kojem se na više od 320 stranica, utvrđuju sve opasnosti, ali i područja odgovornosti, opći statistički podaci (demografija, infrastruktura, materijalna dobra, reljef itd.), identificiraju potencijalni rizici, izrađuju tablice vjerojatnosti nekih događaja te metodološki scenariji katastrofe po pojedinoj nepogodi.

Izvor: Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije

Po pitanju potresa, u dokumentu koji je izradila Braniteljska zadruga Aktivan život navodi se kako se prema važnosti u tektonskom sklopu i amplitudama vertikalnih i horizontalnih pomaka na ovom području ističe „Sjeverni rubni rasjed Savske i Slavonsko – srijemske depresije“. Dužina ovog rasjeda je veća od 100 km, veličina vertikalnog pomaka je oko 100,0 m. Odražava se u reljefu strmim odsjekom čija je visina uz Đakovačko – vinkovački ravnjak 20,0 m. Vrijeme najveće aktivnosti mu je u neogenu i kvartaru.

Nadalje, prema izvršenom zoniranju u ovom dokumentu, veći dio Županije nalazi se u zoni maksimalnog intenziteta potresa VIIº  prema Mercallijevoj – MCS ljestvici. Riječ je o izrazito jakom potresu koji uzrokuje rušenje mnogih predmeta, dimnjaka i crjepova s krovova, dok se slabije građene zgrade gotovo u pravilu ruše. Manji, istočni dio Županije (područje Grada Vukovara i Iloka te općina Lovas i Borovo) procjenjuje se kako mogu imati potres maksimalnog intenziteta VIIIº MSC.

Prema matrici rizika (na kojoj se predviđaju učinci i vjerojatnost čak 15 potencijalnih nepogoda) vjerojatnost katastrofalnog potresa je najmanja i jedina takva označena među potencijalnim ugrozama na području naše županije (iznimno velike ugroze na ovom području identificirane su demografija, epidemije i pandemije).  Međutim, ako se, ne daj Bože, dogodi takav potres on bi imao najkatastrofalniji učinak (uz poplave) od svih 15 potencijalnih opasnosti koje su predviđene za VSŽ ovim dokumentom.

Ipak, analizirane su i potencijalne posljedice takvog potresa maksimalnog intenziteta VIIIº MSC, a kao najgori scenarij bile bi maksimalno 123 smrtno stradale osobe  i  891 ozlijeđena osoba. Isto tako, procjenjuje se kako je za naše područje vjerojatnost takvog potresa manje od jednog u razdoblju od 100 godina.

Kako bi se preveniralo ovakve posljedice, u ovom dokumentu se predviđa potreba obavljanja sustavne edukacije stanovništva, uključujući djecu već od predškolske dobi, podučavajući ih o svim aspektima potresa i klizišta.