Župan Dekanić s biciklističkog odmorišta poručuje: Poduprijet ćemo razvoj cikloturizma!

Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini, Vukovarsko-srijemska županija je u četvrtoj godini provedbe projekta nastavila s nizom aktivnosti vezanih za podizanje kvalitete boravka cikloturista na ovom prostoru.

Vukovarsko-srijemskoj županiji su u 2021. godini dodijeljena sredstva za aktivnosti u sklopu “Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.337,50 kuna, a od toga je Ministarstvo turizma sudjelovalo sa sufinanciranjem u iznosu od 240.603,75 kuna bespovratnih sredstava.

Sredstva su odobrena za sljedeće aktivnosti: postavljanje odmorišta za cikloturiste (Vinkovci, Vukovar, Nijemci i Andrijaševci) i brojača biciklističkog kretanja u Borovu, evaluaciju (izradu prometnog elaborata i znakova za rutu EuroVelo6) te izradu ažuriranih info panoa na postojećim odmorištima i biciklističkim stanicama.

Ovo je početak koji označava smjer u kojem ćemo se kretati. Vukovarsko-srijemska županija će, kako u financijskom, tako i u stručnom dijelu, poduprijeti izgradnju biciklističkih staza i ruta – rekao je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić prilikom obilaska jednog od novopostavljenih biciklističkih odmorišta u društvu Marije Budimir, v.d. pročelnice županijskog Odjela za gospodarstvo i održivi razvoj.

– Kontinuiranim ulaganjima u biciklističku infrastrukturu možemo privući značajan broj turista, kako stranih tako i inozemnih. Njihov dolazak pozitivno se reflektira i na ostalu turističku ponudu u destinaciji, poput smještajne, ugostiteljske, kulturne, eno-gastrološke i slično. Razvojem cikloturizma razvijamo ruralni kraj i nerazvijenu regiju – dodao je župan Dekanić.