Platforma hrvatskih županija i DHMZ zajedno za smanjenje rizika od katastrofa

Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) potpisali…