Osobni liječnik vas ignorira? Prijavite ga!

Kako bi spriječili praksu pojedinih neodgovornih izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite koji ne žele biti na…