Prosječna neto plaća u županiji 6.149 kuna. Predzadnji smo na toj listi!

Prema prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenima u pravnim osobama Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na…

Prosječna neto plaća u siječnju iznosila 6.979 kuna; najviše zarađuju naftaši (10.878 kuna), najmanje tekstilci (4.319 kuna)

Prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za siječanj ove godine iznosila…