Hrvatske vinarije više od 70% prodaje realiziraju kroz turističku sezonu

Mnogo toga vrti se oko brojeva, a one otkrivaju kako se u pandemiji koronavirusa potrošnja vina…