Highlander: spoj tijela i duha u koliziji s prirodom, 104 kilometra Velebita u pet dana…

PIŠE: Saša Obrovac Kako u jedan tekst pretočiti 104 kilometra Velebita? Kako prenijeti dio doživljaja, dio…