Što o Stipi Zvonarevu, priznatome Kozarčevu jadniku, ima reći Zdravko Šinjori?

Ispovijeda i odrješuje od grijeha: Matej Delaš Skrušeno se kaje od svega srca: Zdravko Šinjori Nije…