Hrvatski biskupi doniraju sedam milijuna kuna žurne pomoći stradalima u potresu

IZVOR: Informativna katolička agencija Hrvatska biskupska konferencija uputit će idućih dana sedam milijuna kuna žurne financijske…