DSR Sportancija – (zasad) mala jarminačka udruga s velikim ambicijama i planovima!

Društvo za sportsku rekreaciju Sportancija iz Jarmine nastalo je prije pola godine prema uzoru na mnogobrojne…